გენერალური

სასტუმროს სახელწოდება: G Hotels Skopje
სასტუმროს ტიპი: სასტუმრო
ქსელის კატეგორია: დამოუკიდებელი
ოფიციალური სახელწოდება: Generalturist Group G Hotels
ოთახების რაოდენობა: 23
ტელეფონი: + 389 752 066 78
მეორეული ნომერი: + 389 232 967 00
ელექტრონული მისამართი: [email protected]
ვებგვერდი: www.ghotels.mk
Facebook: G-Hotels-Skopje
Instagram: ghotelsskopje